Remicade

Would you like to read this information again? Use the following options:

Alles over Remicade

Powered by: KNMP logo
 • Introductie

  Remicade
  De werkzame stof in Remicade is infliximab.

  Infliximab onderdrukt afweerreacties van het lichaam. Het behoort tot de groep van TNF-alfa remmers.

  Artsen schrijven het voor bij reumatoïde artritis, de ziekte van Bechterew, bij de ziekte van Crohn en bij colitis ulcerosa.

 • Bijwerkingen

  Behalve het gewenste effect kan dit middel bijwerkingen geven.

  De belangrijkste bijwerkingen zijn de volgende.

  Soms

  • Uitgestelde overgevoeligheidsreacties. Dit komt vooral voor bij mensen die ooit infliximab hebben gebruikt en die na een onderbreking van een paar maanden nu weer infliximab krijgen. Drie tot twaalf dagen na de behandeling kunnen spierpijn, gewrichtspijn, koorts, huiduitslag, jeuk, galbulten, heesheid, droge keel, hoofdpijn en zwelling van het gezicht, lippen of handen ontstaan. Waarschuw onmiddellijk uw arts als u hier last van krijgt.
  • Acute infuusreacties, binnen twee uur na het infuus. De verschijnselen zijn onder andere koorts, rillingen, hoofdpijn, huiduitslag, jeuk, vermoeidheid, piepend ademhalen of kortademigheid. Deze infuusreacties komen het vaakst voor bij het eerste en tweede infuus. Bij volgende infusen nemen de verschijnselen gewoonlijk af. Als het gebeurt tijdens een infuus, moet het infuus onmiddellijk worden gestopt. Artsen schrijven meestal andere medicijnen voor om deze klachten te verminderen, zoals de pijnstiller paracetamol, middelen tegen allergie en inhalatoren tegen benauwdheid.
  • Luchtweginfecties, zoals infecties aan neus, keel, bijholten en middenoor. Ook tuberculose kan zeer zelden ontstaan. Dit komt omdat de lichaamseigen afweer is verminderd. Krijgt u last van koorts of een infectie, raadpleeg dan altijd uw arts. Longonderzoek op onder andere tuberculose vindt plaats voor, tijdens en tot zes maanden na het laatste infuus. Bij ernstige infecties moet het gebruik worden gestopt.

  Zelden

  • Infectie van de urinewegen en zelden ontstaat een ernstige infectie in het bloed. Dit kan soms pas na enkele weken gebruik merkbaar worden. Bij ernstige infecties of bloedinfecties moet het gebruik worden gestopt.
  • Blozen en duizeligheid door een bloedvatverwijdend effect.
  • Maagdarmklachten, zoals misselijkheid, zuurbranden, verstopping, buikpijn of diarree.
  • Verhoogde bloeddruk, daarom zal de arts regelmatig uw bloeddruk controleren. Zeer zelden
  • Mensen met hartfalen zouden meer last kunnen krijgen van hun klachten. Bij toename van vocht vasthouden (dikke enkels) of kortademigheid moet u uw arts waarschuwen.
  • Psychische verschijnselen, zoals depressiviteit, verwardheid en slaapproblemen, rusteloosheid en geheugenverlies.
  • Afwijkingen in het bloed. Deze kunnen na enkele weken tot maanden ontstaan. Het bloed wordt daarom regelmatig gecontroleerd. Als u keelpijn, koorts en blaren in de mond krijgt, of als u snel blauwe plekken krijgt, waarschuw dan uw arts. Dit kan een aanwijzing zijn voor een mogelijke bloedafwijking.
  • Vergroting van lever en milt. Als u hier last van heeft, waarschuw dan onmiddellijk uw arts.
  • Zenuwafwijkingen. Bij mensen met bestaande (oog)zenuwafwijkingen kunnen de klachten verergeren.
  • In zeer zeldzame gevallen kan een ernstige huidaandoening ontstaan met blaarvorming. De blaren ontstaan met name op de lippen en op de slijmvliezen van de mond en geslachtsdelen. Neem dan direct contact op met uw arts.
  • Slechter zien, tijdens of binnen twee uur na de infusie.

  Raadpleeg uw arts als u te veel last heeft van één van de bovengenoemde bijwerkingen of als u andere bijwerkingen ervaart waar u zich zorgen over maakt.

 • Gebruik

  Dit middel kan alleen onder medisch toezicht in een ziekenhuis worden gebruikt.

  Hoe?
  Het middel wordt via een infuus gedurende twee uur toegediend. Daarna moet men nog één tot twee uur onder medisch toezicht blijven, omdat mogelijk acute infuusreacties op kunnen treden (zie Bijwerkingen).

  Wanneer?
  Meestal volgt men een schema: na het eerste infuus volgt na twee weken een tweede. Vier weken na de tweede volgt het derde infuus. Daarna om de acht weken. Indien de ziekte duidelijk verbetert kan de behandeling worden gestopt en weer hervat als de ziekte weer opvlamt. Als de periode tussen twee infusen langer wordt dan zestien weken is de kans op uitgestelde overgevoeligheidsreacties groter (zie Bijwerkingen). Daarom raadt men af om meer dan zestien weken na het laatste infuus de behandeling te hervatten.

  Hoe lang?
  Na de tweede of derde infuus moet duidelijk merkbaar zijn dat het middel werkt. Indien het niet werkt heeft verdere toediening geen zin. Als het middel wel werkt kan het langdurig worden gebruikt.

 • Verboden

  autorijden, alcohol drinken en alles eten?
  Bij dit middel zijn hiervoor geen beperkingen.

 • Wisselwerking

  Dit middel heeft wisselwerkingen met andere medicijnen. In de tekst hieronder staan alleen de werkzame stoffen van deze medicijnen, dus niet de merknamen. Of uw medicijn een van die werkzame stoffen bevat, kunt u nagaan in uw bijsluiter onder het kopje ‘samenstelling’.

  De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen optreden, zijn de volgende.

  • Vaccins, zoals bof-mazelen-rodehondvaccin (BMR), gelekoortsvaccin en BCG-vaccin. Infliximab vermindert de werkzaamheid van deze vaccins en kan de kans op bijwerkingen ervan verhogen. Overleg hierover met uw arts. Als u gevaccineerd wordt, reageert het lichaam namelijk met een afweerreactie tegen het vaccin. Infliximab remt deze afweerreactie. Het is raadzaam voor kinderen om eerst volledig gevaccineerd te zijn voordat men met de behandeling begint. Overleg hierover met de arts.
  • Abatacept en anakinra, middelen tegen reuma. Deze middelen verminderen de weerstand, net zoals infliximab. Hierdoor kunt u sneller infecties oplopen. Raadpleeg uw arts als u deze combinatie voorgeschreven heeft gekregen.

  Twijfelt u eraan of een van de bovenstaande wisselwerkingen voor u van belang is? Neem dan contact op met uw apotheker of arts.

 • Zwangerschap

  Zwangerschap
  Gebruik dit middel NIET als u zwanger bent of binnenkort zwanger wilt worden. Het kan schadelijk zijn voor de baby. In theorie kan het middel het afweersysteem van de baby aantasten. Gebruik daarom tijdens en tot en met zes maanden na de laatste infusie anticonceptieve maatregelen.

  Borstvoeding
  Wilt u borstvoeding geven, overleg dan met uw arts. Het is niet bekend of dit middel in de moedermelk terechtkomt en of het schadelijk voor de baby is. Mogelijk kan de arts u (tijdelijk) een ander middel voorschrijven, waarvan wel bekend is dat u het veilig kunt gebruiken.

 • Stoppen

  U gebruikt dit middel volgens een schema. Stop niet zomaar met het gebruik. De klachten kunnen dan heviger terugkomen. Raadpleeg uw arts als u stoppen wilt.

 • Handelsinformatie

  Infliximab is sinds 1998 internationaal op de markt. Het wordt in ziekenhuizen toegepast onder de merknaam Remicade in een infuus.

Laatst gewijzigd op: 06 augustus 2013

Herhaalrecept

Gebruikt u Remicade? Via deze website kunt u een herhaalrecept aanvragen

Meld bijwerkingen

Een paar minuten van uw tijd kan een leven redden.

Omdat niet alle bijwerkingen bekend zijn op het moment dat een geneesmiddel of een vaccin op de markt wordt gebracht, zijn meldingen uit de praktijk onmisbaar voor een veilig geneesmiddelgebruik.

Lareb verzamelt alle bijwerkingen van geneesmiddelen en vaccins in Nederland. Daardoor valt het snel op als een bijwerking vaak voorkomt. Dit systeem werkt alleen als er zoveel mogelijk bijwerkingen gemeld worden door zorgverleners, apothekers en patiënten.

Uw melding is dus belangrijk om geneesmiddelen nog veiliger te maken!

Meld bijwerkingen