Diclofenac/Misoprostol

Would you like to read this information again? Use the following options:

Alles over Diclofenac/Misoprostol

Powered by: KNMP logo
 • Introductie

  Diclofenac is een ontstekingsremmende pijnstiller. Dit soort pijnstillers wordt ook wel NSAID genoemd. Het werkt pijnstillend, ontstekingsremmend en koortsverlagend.

  Misoprostol vermindert de aanmaak van zuur in de maag en beschermt de maagwand. Het is aan diclofenac toegevoegd, omdat diclofenac de maag kan beschadigen. Misoprostol vermindert deze bijwerking op de maag.

  Het wordt voorgeschreven aan mensen die van diclofenac of andere ontstekingsremmende pijnstillers ernstige maagklachten krijgen of die daar een grotere kans op hebben.

  Artsen schrijven deze combinatie voor bij chronische pijn waarbij ook sprake is van een ontsteking, zoals bij reumatoïde artritis en de ziekte van Bechterew. Het wordt soms ook gebruikt bij artrose (versleten gewrichten).

 • Bijwerkingen

  Behalve het gewenste effect kan dit medicijn bijwerkingen geven.

  De belangrijkste bijwerkingen zijn de volgende.

  Soms

  • Maagklachten: maagirritatie, buikpijn, misselijkheid, braken, vol gevoel, gebrek aan eetlust, boeren en zuurbranden. Misoprostol kan de kans op veel van deze bijwerking verminderen. Het kan echter zelf ook maagdarmklachten geven. U heeft minder kans op maagdarmklachten als u dit medicijn inneemt met wat voedsel en een glas water of melk. Gebruik geen alcohol of andere voedingsmiddelen die de maag irriteren, zoals scherpe kruiden. Als u last heeft van slokdarmontsteking door opkomend maagzuur, dan kunnen de klachten kunnen verergeren. Neem contact op met uw arts als u dat bemerkt. Mensen boven de zeventig jaar hebben meer kans op maagklachten door diclofenac.
  • Darmklachten: diarree, verstopping en winderigheid. Als u lijdt u aan een chronische darmontsteking, zoals de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa, dan kan dit medicijn de klachten verergeren. Bespreek met uw arts of dit medicijn voor u geschikt is.

  Zelden

  • Hoofdpijn, daarierigheid en duizelingen. Dit gaat meestal over als u gewend bent geraakt aan dit medicijn.
  • Huiduitslag met jeuk. Zeer zelden wordt deze huiduitslag veroorzaakt door allergie. De uitslag kan zeer zelden verergeren of ontstaan onder invloed van fel zonlicht of UV-licht van zonnebanken.
  • Een maag- of darmzweer of andere ernstige beschadiging van maag, darmen of slokdarm. U merkt dat aan zeurende pijn in de bovenbuik, ernstige maagpijn of pijn achter borstbeen. Door deze beschadigingen kunnen bloedingen in maag en darmen ontstaan. Dit merkt u aan bloederige diarree of zwarte, teerachtige ontlasting. Stop dan met het gebruik en neem contact op met een arts. Bij een maagbloeding kunt u bloed braken. Neem dan onmiddellijk contact op met een arts. Als u ooit een maag- of darmzweer heeft gehad of een andere ernstige maag- of darmaandoening, zoals een maag- of darmbloeding, dan heeft u meer kans op bijwerkingen op maag en darmen. Bespreek met uw arts of dit medicijn voor u geschikt is.
  • Heeft u een bloedstollingsziekte. U heeft meer kans op bloedingen. Overleg met uw arts of apotheker voor u dit medicijn gaat gebruiken

  Zeer zelden

  • Menstruatiepijn, meer bloedverlies tijdens de menstruatie en tussentijds bloedverlies.
  • Ontstekingen in de mondholte en op de tong.
  • Oorsuizen of slechter horen. Neem bij deze verschijnselen contact op met uw arts.
  • Wazig zien of dubbelzien. Dit gaat meestal over als u gewend bent geraakt aan dit medicijn.
  • Dikke enkels of polsen door vasthouden van vocht in armen en benen (oedeem).
   Benauwdheid door vochtophoping in de longen. Vooral mensen met hartfalen kunnen hier last van krijgen. Overleg met uw arts als uw klachten, zoals benauwdheid en vochtophoping, toenemen.
  • Haaruitval.
  • Mensen met de huidziekte psoriasis: u kunt meer last krijgen uw aandoening. Neem contact op met uw arts als uw ziekteverschijnselen verergeren.
  • Psychische klachten, zoals vermoeidheid, slaperigheid, nachtmerries, slapeloosheid, onrust, opwinding, verwardheid, geheugenstoornissen, nervositeit, angstgevoelens, neerslachtigheid en hallucinaties.
  • Overgevoeligheid voor dit medicijn. Dit kan zich uiten in huiduitslag met galbulten en jeuk. Raadpleeg dan uw arts. Zeer zelden kan een ernstige uitslag ontstaan met koorts of blaren. Neem dan meteen contact op met een arts. Een ernstige overgevoeligheid kan zich ook uiten in benauwdheid of een opgezwollen gezicht. Ga dan onmiddellijk naar een arts. In beide gevallen mag u dit medicijn daarna niet meer gebruiken. Geef daarom door aan de apotheker dat u overgevoelig bent voor diclofenac of misoprostol. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u dit medicijn of een andere ontstekingsremmende pijnstiller niet opnieuw krijgt. Mensen met astma blijken vaker overgevoelig voor dit medicijn. Dat kan zich uiten in een plotselinge benauwdheidsaanval. Gebruik dit medicijn dan niet meer. Heeft u eerder een benauwdheidsaanval gekregen na gebruik van een ontstekingsremmende pijnstiller, gebruik dit medicijn dan niet, maar neem contact op met uw arts.
  • Nierbeschadiging. Als u een verminderde nierwerking heeft, heeft u meer kans op nierbeschadiging. Overleg met uw arts voor u dit medicijn gaat gebruiken.
  • Bloedafwijkingen, ontsteking van de alvleesklier of leverontsteking. Raadpleeg uw arts bij een of meer van de volgende verschijnselen: plotselinge hevige pijn in bovenbuik, geelzucht, onverklaarbare blauwe plekken, extreme vermoeidheid, keelpijn met koorts en blaren in de mond. Gebruik dit medicijn niet bij een verminderde leverwerking. Overleg ook met uw arts als u last heeft van uw alvleesklier. De klachten kunnen verergeren.

  Zeer zelden, bij gebruik gedurende meerdere weken

  • Hart- en vaataandoeningen, zoals meer risico op een hartaanval of beroerte. Mensen die al eens een hartaanval, beroerte of trombose hebben gehad mogen diclofenac niet gebruiken, omdat het risico op een hartaanval of beroerte anders te hoog wordt. Dit geldt ook voor mensen met hartfalen of die een operatie hebben gehad aan hart of bloedvaten.
   Mensen met een hoge bloeddruk, een te hoog cholesterol of diabetes, en mensen die roken lopen ook een verhoogd risico. Overleg in deze gevallen met uw arts.
   Heeft u angina pectoris (hartkramp). Gebruik dit medicijn alleen in overleg met uw arts. Neem bovendien meteen contact op met uw arts als uw klachten verergeren.

  Raadpleeg uw arts als u te veel last heeft van één van de bovengenoemde bijwerkingen of als u andere bijwerkingen ervaart waar u zich zorgen over maakt.

  Let op
  Dit medicijn is schadelijk voor het ongeboren kind. Vrouwen mogen het daarom NIET gebruiken als ze zwanger zijn of als ze dat kunnen worden. Vrouwen moeten zorgen voor een goede anticonceptie. Overleg hierover met uw arts.

 • Gebruik

  Kijk voor de juiste dosering altijd op het etiket van de apotheek.

  Hoe?
  Heel doorslikken met een half glas water. De tabletten niet kauwen of fijnmaken, omdat dan onbedoeld al het werkzame bestanddeel tegelijk vrijkomt. De tabletten zijn zo gemaakt, dat de diclofenac langzaam vrijkomt, waardoor het minder bijwerkingen geeft en langer werkt.

  Wanneer?
  Neem de tablet tijdens of na de maaltijd. U heeft dan minder kans op bijwerkingen op de maag en darmen.

  Het is belangrijk dit medicijn consequent in te nemen. Dan houdt u de pijn het beste onder controle.

  Hoe lang?

  • Chronische gewrichtsontstekingen, zoals reumatoïde artritis en de ziekte van Bechterew. Het duurt zeker enkele dagen tot een week voor de ontsteking vermindert. Meestal schrijven artsen dit medicijn voor als de reumamedicijnen nog aan moeten slaan of gedurende periodes dat de ziekte verergert.
  • Artrose. Gebruik dit medicijn niet langer dan twee weken achter elkaar. Bij verergering van de klachten kunt u het opnieuw gebruiken. Vraag uw arts na hoeveel tijd dat weer kan en hoe lang en hoe vaak u het dan kunt gebruiken.
 • Vergeten

  Bij chronische pijnklachten is het belangrijk dit medicijn consequent in te nemen. Mocht u toch een dosis vergeten zijn:

  • Als u dit medicijn twee keer per dag gebruikt: duurt het nog meer dan vier uur voor u de volgende dosis normaal inneemt? Neem de vergeten dosis dan alsnog in. Duurt het nog minder dan vier uur? Sla de vergeten dosis dan over.
  • Als u dit medicijn drie keer per dag gebruikt: duurt het nog meer dan drie uur voor u de volgende dosis normaal inneemt? Neem de vergeten dosis dan alsnog in. Duurt het nog minder dan drie uur? Sla de vergeten dosis dan over.
 • Verboden

  autorijden?
  Draaierigheid, duizeligheid en wazig zien komen een enkele keer voor bij dit medicijn. Neem geen deel aan het verkeer als u hier last van heeft.

  alcohol drinken?
  Alcohol irriteert de maag, net als diclofenac. U kunt daardoor eerder last krijgen van uw maag. Probeer het drinken van alcohol eerst met mate uit. U kunt dan zelf inschatten of u hier veel last van krijgt. Over het algemeen is enkele keren per week een glas wijn geen probleem.

  alles eten?
  Bij dit medicijn zijn hiervoor geen beperkingen.

 • Wisselwerking

  Dit medicijn heeft wisselwerkingen met andere medicijnen. In de tekst hieronder staan alleen de werkzame stoffen van deze medicijnen, dus niet de merknamen. Of uw medicijn een van die werkzame stoffen bevat, kunt u nagaan in uw bijsluiter onder het kopje 'samenstelling'.

  De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen optreden, zijn de volgende.

  • Andere ontstekingsremmende pijnstillers (deze worden ook wel NSAID's genoemd). Als u beide pijnstillers tegelijkertijd gebruikt verdubbelt u de kans op bijwerkingen, zoals maagdarmklachten. De namen van andere ontstekingsremmende pijnstillers zijn aceclofenac, acetylsalicylzuur, carbasalaatcalcium, celecoxib, dexketoprofen, dexibuprofen, etoricoxib, fenylbutazon, flurbiprofen, ibuprofen, indometacine, ketoprofen, meloxicam, nabumeton, naproxen, parecoxib, piroxicam, propyfenazon, sulindac en tiaprofeenzuur. Gebruik deze pijnstillers dus niet tegelijkertijd met diclofenac/misoprostol.
  • De antistollingsmiddelen acenocoumarol en fenprocoumon. Bij de combinatie heeft u meer kans op bijwerkingen op de maag of zelfs een maagbloeding. Wees extra alert op het effect op uw maag en raadpleeg uw arts bij maagklachten.
   Ook kan diclofenac soms de werking van het antistollingsmiddel versterken. Vertel bij uw volgend bezoek aan de trombosedienst dat u diclofenac/misoprostol gebruikt of heeft gebruikt.
  • De antistollingsmedicijnen apixaban, dabigatran en rivaroxaban. Deze medicijnen verhogen de kans op bloedingen in maag en darmen. Overleg hierover met uw arts. Moet u toch een antistollingsmedicijn samen met diclofenac/misopristol gebruiken? Wees dan extra alert. Raadpleeg uw arts bij maagklachten.
  • Plasmiddelen (chloortalidon, chloorthiazide, clopamide, epitizide, hydrochloorthiazide, indapamide, bumetanide, furosemide, amiloride, eplerenon, spironolacton en triamtereen).
   Medicijnen van de groep ACE-remmers en angiotensine-II-blokkers, gebruikt bij hoge bloeddruk en hartfalen.
   Diclofenac kan de werking van deze medicijnen verminderen. Overleg hierover met uw arts. Paracetamol kunt u wel veilig gebruiken.
   • Gebruikt u een van deze medicijnen tegen hoge bloeddruk en gaat u nu diclofenac/misoprostol gebruiken? Uw bloeddruk kan stijgen als u diclofenac langer dan twee weken gebruikt. Vraag uw arts om uw bloeddruk extra te controleren.
   • Gebruikt u een van deze medicijnen tegen hartfalen en gaat u nu diclofenac/misoprostol gebruiken? Uw klachten door hartfalen kunnen verergeren. Merkt u dat uw enkels of voeten dikker worden, of bent u sneller kortademig? Neem dan contact op met uw arts.
   • Gebruikt u een van deze medicijnen na een hartinfarct of tegen een nierziekte en gaat u nu diclofenac/misoprostol gebruiken? Vraag uw arts of apotheker om advies.
  • Bètablokkers, zoals acebutolol, atenolol, bisoprolol, carvedilol, celiprolol, metoprolol, oxprenolol, pindolol en propranolol . De werking van deze medicijnen tegen hoge bloeddruk of hartfalen kan verminderen door het gebruik van deze pijnstiller.
   • Gebruikt u de bètablokker tegen hoge bloeddruk? Raadpleeg uw arts voor extra controle van uw bloeddruk als u de pijnstiller langer dan twee weken gebruikt.
   • Gebruikt u de bètablokker tegen hartfalen? Uw klachten kunnen verergeren of terugkomen. Neem contact op met uw arts als u weer dikke voeten of enkels krijgt of als u weer sneller kortademig wordt.
   • Gebruikt u de bètablokker voor een andere aandoening? U kunt deze pijnstiller veilig gebruiken.
  • Bepaalde medicijnen tegen depressiviteit, namelijk citalopram, duloxetine, escitalopram, fluoxetine, fluvoxamine, paroxetine, sertraline, trazodon en venlafaxine, en bijnierschorshormonen (corticosteroïden) betamethason, budesonide, cortison, dexamethason, fludrocortison, hydrocortison, methylprednisolon, prednisolon, prednison en triamcinolon. Dit geldt alleen als u deze medicijnen inneemt of geïnjecteerd krijgt.
   Als u medicijnen tegen depressiviteit of bijnierschorshormonen gebruikt heeft u meer kans dat diclofenac bijwerkingen op de maag veroorzaakt. Wees daar extra alert op en raadpleeg uw arts bij maagklachten. Meestal adviseert de arts u om ook een maagbeschermer te gebruiken, zodat u maagklachten voorkomt. Overleg met uw arts of dat bij u nodig is.
  • Lithium, een medicijn tegen manische depressiviteit. Diclofenac kan de bijwerkingen van lithium versterken. Uw arts zal het lithiumgehalte in het bloed regelmatig laten meten en de dosering eventueel aanpassen. Waarschuw meteen uw arts als u last krijgt van bijwerkingen van lithium zoals: maagdarmklachten, trillen, spierzwakte, spiertrekkingen, duizeligheid, slaperigheid, sufheid, verwardheid, verminderde concentratie, moeite met lopen en spreken, en epileptische aanvallen. Zorg er bij warm weer voor dat u voldoende drinkt. Waarschuw uw arts ook als u stopt met de pijnstiller. Het lithium kan dan minder goed werken. Ook dan moet de arts het lithiumgehalte in uw bloed extra controleren.
  • Methotrexaat. Dit wordt gebruikt bij ontstekingsziekten zoals reuma of psoriasis, maar ook bij kanker. Diclofenac kan de bijwerkingen van methotrexaat versterken. Uw arts zal de hoeveelheid methotrexaat in het bloed extra controleren. Mogelijk moet uw arts de dosering van methotrexaat verlagen.
  • Het afweeronderdrukkende medicijn ciclosporine. De combinatie kan schadelijk zijn voor de nieren. Uw arts zal uw nierwerking extra controleren als u de pijnstiller langer dan drie dagen gebruikt.

  Twijfelt u eraan of een van de bovenstaande wisselwerkingen voor u van belang is? Neem dan contact op met uw apotheker of arts.

 • Zwangerschap

  Zwangerschap
  Gebruik dit medicijn NIET tijdens de zwangerschap of als u binnenkort zwanger wilt worden. Misoprostol geeft veel kans op aangeboren afwijkingen. Bovendien kan misoprostol weeën opwekken, wat veel kans geeft op een miskraam. Ook diclofenac kan schadelijk zijn voor de baby.

  Als u dit middel gebruikt en u denkt erover om zwanger te worden, overleg dan met uw arts welk ander medicijn u veilig kunt gebruiken.

  Borstvoeding
  Gebruik dit medicijn NIET als u borstvoeding geeft, of stop de borstvoeding.Van misoprostol is niet bekend of het in de moedermelk terechtkomt en of het schadelijk is voor de baby. Wilt u borstvoeding geven, overleg dan met uw arts of apotheker. Mogelijk kan de arts u (tijdelijk) een ander medicijn voorschrijven, waarvan wel bekend is dat u het veilig kunt gebruiken.

 • Stoppen

  U kunt op elk moment in één keer met het gebruik van dit medicijn stoppen.

 • Handelsinformatie

  Diclofenac is sinds 1974 internationaal op de markt en misoprostol sinds 1985. Deze combinatie is op recept verkrijgbaar in tabletten onder de merknaam Arthrotec en als het merkloze Diclofenac?Misoprostol.

  Diclofenac alleen is ook verkrijgbaar onder de merknamen Cataflam, Voltaren en het merkloze Diclofenac. Misoprostol is ook verkrijgbaar onder de merknaam Cytotec.

Laatst gewijzigd op: 25 februari 2014

Herhaalrecept

Gebruikt u Diclofenac/Misoprostol? Via deze website kunt u een herhaalrecept aanvragen

Gerelateerde videos

NSAID

Niet steroïde anti-inflammatoire (ontstekingsremmend) geneesmiddelen.

NSAID

Niet steroïde anti-inflammatoire (ontstekingsremmend) geneesmiddelen.

Niet steroïde anti-inflammatoire (ontstekingsremmend) geneesmiddelen.

Bekijk video

Meld bijwerkingen

Een paar minuten van uw tijd kan een leven redden.

Omdat niet alle bijwerkingen bekend zijn op het moment dat een geneesmiddel of een vaccin op de markt wordt gebracht, zijn meldingen uit de praktijk onmisbaar voor een veilig geneesmiddelgebruik.

Lareb verzamelt alle bijwerkingen van geneesmiddelen en vaccins in Nederland. Daardoor valt het snel op als een bijwerking vaak voorkomt. Dit systeem werkt alleen als er zoveel mogelijk bijwerkingen gemeld worden door zorgverleners, apothekers en patiënten.

Uw melding is dus belangrijk om geneesmiddelen nog veiliger te maken!

Meld bijwerkingen